Cognitieve gedragstherapie, gedragstherapie en gesprekstherapie

Een therapie die werkt.

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een mengeling van gesprekstherapie en gedragstherapie, ontstaan vanuit de cognitieve psychologie. De therapie richt zich op het analyseren en veranderen van negatieve gedachtes. Die gedachtes en gevoelens veroorzaken de problemen. Veel psychische klachten zijn hiermee te behandelen. Hierdoor verminderen ook de lichamelijke klachten.

Hoe werkt cognitieve gedragstherapie?

Bij cognitieve gedragstherapie ga je dus aan het werk met de negatieve gedachten die een bepaald gedragspatroon veroorzaken. Iedereen ziet gebeurtenissen om zich heen op een andere manier.  Bij CGT kijkt de therapeut eerst samen met de cliënt naar de angsten of gevoelens die het probleem veroorzaken. Daarna wordt er gekeken of de gevoelens reëel zijn. De cliënt leert dan de irrationele gedachten om te buigen en de gebeurtenissen anders, objectiever te interpreteren. Hierdoor worden de negatieve gevoelens minder en het gedrag veranderd ook.

De basis van de behandeling bij CGT is het zogenaamde cognitieve model. Dit is een model waarin beschreven wordt gedachten tot gevoelens en gedrag leiden. In een ABC-schema ziet dit er als volgt uit:

 • A. Gebeurtenis: hier wordt een objectief beschreven gebeurtenis mee bedoeld.
 • B. Gedachte: de specifieke gedachte die volgt op gebeurtenis A.
 • C. Gevoel of gedrag: het gevolg van de gedachte bij B.

Het doel van cognitieve gedragstherapie is dus het veranderen van B naar een rationele en meer helpende gedachte. Men kan dan op den duur beter omgaan met bepaalde gebeurtenissen.
Wanneer is cognitieve gedragstherapie zinvol?

Cognitieve gedragstherapie is eigenlijk ontwikkeld voor mensen met een depressie. Tegenwoordig wordt CGT voor veel andere psychische aandoeningen toegepast, met goede resultaten.  Sinds een paar jaar blijkt dat CGT ook erg effectief is als behandeling van CVS (Chronisch vermoeidheid syndroom). In Nijmegen zit een gespecialiseerd centrum voor CVS, deel van het St. Radboud ziekenhuis, waar cognitieve gedragstherapie wordt toegepast.

Bij de volgende aandoeningen blijkt CGT een effectieve behandeling:

 • Depressie
 • Fobieën en angsten
 • Stress
 • Burn-out en overspannenheid
 • Chronische vermoeidheid
 • ADHD/ADD
 • Bepaalde typen in het autistisch spectrum (ASS)
 • Eetstoornissen
 • Dwangstoornissen
 • Verslavingen
 • Slaapproblemen
 • Persoonlijkheidsproblemen
 • Onzekerheid en faalangst
 • Relatie- en werkproblemen
 • Zwak zelfbeeld en negativisme

Onderzoek en resultaten

Uit veel onderzoeken blijkt dat CGT effectief is in het bestrijden van symptomen van veel verschillende aandoeningen en klachten. Deze therapie wordt dan ook veel toegepast.

In therapie

Als je zelf met een of meerdere problemen geholpen wil worden door middel van cognitieve gedragstherapie. Kijk dan op de website van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt). Je kunt hier zoeken naar een therapeut of psycholoog bij jou in de buurt.   Vaak zal je daar ook naar toe verwezen worden als je met bepaalde klachten bij de huisarts komt. Je kan natuurlijk ook contact met een ziekenhuis bij jou in de buurt opnemen.

Klik hier voor een overzicht van behandel plaatsen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *